Thursday, 15 October 2015

SOALAN PERCUBAAN ERT KERTAS 2 SMK SG BESAR

Bahagian A
[ 30 markah ]
Jawab semua soalan.
  1. Penyataan di bawah menunjukkan maklumat ringkas Puan Aini.
Puan Aini berusia 34 tahun. Bekerja sebagai penyambut tetamu di sebuah hotel di Kuala Lumpur . Kini , beliau sedang hamil 7 bulan
 
(a)  Berdasarkan maklumat di atas , terangkan factor yang mempengaruhi keperluan nutrient Puan Aini.
Gunakan Jadual 1,untuk menjawab soalan tersebut.
                                                                                                                  (12 markah )
(b)  Nyatakan tiga  sumber protein yang diperlukan untuk diet oleh Puan Aini

( 3 markah )

Ruang Jawapan
(a)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                            ( 12  markah )
(b)Nyatakan 3 jenis sumber protein yang diperlukan oleh Puan Aini.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                            ( 3 markah )
2.    Berikut adalah perbualan antara  Alisha dan warden asrama sekolahnya.


Warden asrama          : Alisha, jika bilik kamu ingin menjuarai pertandingan keceriaan
asrama bulan hadapan  , kamu perlu pastikansemua almari
pakaian (wardrobe ) dalam keadaan sentiasa kemas dan bersih.

Alisha                          : Kenapa pula Puan ?

Warden asrama          : Bilik kamu hanya kekurangan 5 markah sahaja berbanding juara. 
Aspek kekemasan wardrobe yang menyebabkan kekalahan itu.

Alisha                          : Kalaubegitu, kami berjanji akan berusaha memperbaikinya dan
memastikan kami menjadi juara bulan depan. Terimakasih, 
puan.

a)    Berdasarkanperbualan di atas, anda diminta untuk membantu Alisha menyusun sebahagian pakaian seperti di dalam  Rajah 2  di dalam wardrobenya di Rajah 3 dan nyatakan alasannya.                                                                   [  10markah  ]


·         2 helai tali leher
·         4 helai blaus
·         1 beg pakaian
·         1 helai jubbah muslimah
·         Beberapa helai pakaian dalam
Rajah 2
Rajah 3

b)         Nyatakan Dua ( 2 ) klasifikasi pakaian.

            1 ………………………………………………
            2. ……………………………………………..
[ 2 markah ]
c)         Pilih Tiga ( 3 )  simbol  Label Jagaan Tekstil Antarabangsa di dalam Rajah 4 di bawah dan nyatakan maksudnya.    
 [ 3markah ]


Rajah 4

a)    Cara penyimpanan wardrobe.


Ruang Almari

Jenis wardrobe

Cara Penyimpanan dan Alasan


A

B

C

D

E

b)         Dua ( 2 ) klasifikasi pakaian.
            1 ………………………………………………
            2. ……………………………………………..
c)        

Simbol  Label Jagaan Tekstil Antarabangsa


Maksud


1)2)
3)Bahagian B
[ 15 markah ]
Jawab satu soalan sahaja.

3.         Puan Ruhani bercadang untuk menyediakan makanan kegemaran keluarganya seperti dalam  Rajah 5 di bawah.
            a)         Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi makanan itu.
[ 9 markah ]
                                                                                    Porsi               :  250g
                                                                                    E.P                  : 92%
                                                                                    Protein           : 7.0 g
                                                                                    Lemak             : 1.4 g
                                                Nasi ayam                  Karbohidrat   : 20.0
Porsi               :  159g
                                                                                    E.P                  : 100 %
                                                                                    Jumlah Nilai tenaga  : 238.50kJ                                          
Betik                                                                                                              
Rajah 5
b)         Selain dari faktor kegemaran, nyatakan  tiga ( 3 ) faktor lain yang mempengaruhi perancangan menu Puan Ruhani.
[ 3 markah ]
            c)         Nyatakan tiga ( 3 ) kegunaan RDA kepada Puan Ruhani.
[ 3 markah ]

Ruang Jawapan
A)


                                                                                                                                    ( 9 markah )

B) , Nyatakan  tiga ( 3 ) faktor lain yang mempengaruhi perancangan menu Puan Ruhani.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                            (3 Markah )
C) Tiga kegunaan RDA untuk kegunaan Puan Ruhani.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                            (3 Markah )4.            Rajah 6 menunjukkan seorang model sedang menggayakan  sepasang pakaian. Jadual 1 menunjukkan bahan, kuantiti dan kos seunit bagi menjahit pakaian itu.
 


Bil
Bahan
Kuantiti
Kos Seunit(RM)
Jumlah
1
Fabrik kapas bercorak
¼   meter
5.00

2
Fabrik kapas tanpa corak
3 meter
5.00

3
Benang
¾  buku
0.70

4
Butang
2 biji
0.20

5
Zip
1 keping
0.70
0.70
6
Lapik dalam berperekat nipis
¼  meter
3.00

7
Kun
½ keping
1.00

8
Renda
2 meter
1.20Rajah 6

Jadual  1
          Berdasarkan maklumat di Jadual 1, hitungkan :

(a)          Kos bahan bagi  pakaian itu.
[8  markah]

(b)          Kos  sehelai pakaian jika sorang tukang jahit mengambil masa 3 jam untuk menyiapkan  pakaian itu dengan upah RM 10.00 sejam dan kos sampingannya sebanyak  RM 3.00
[4 markah]

(c)          Kos bahan membuat sepasang pakaian jika renda ditukar kepada 2 bungkus manik dengan harga RM7.00 sebungkus.
[3 markah]

      
(a)          Kos bahan bagi  pakaian itu.


            (b)        Kos sehelai pakaian.

(c)        Kos bahan membuat sepasang pakaian jika renda ditukar kepada 2 bungkus manik dengan harga RM7.00 sebungkus.
Bahagian C
[ 15 markah ]
Jawab satu soalan sahaja.

5.         Rajah 7 menunjukkan sebahagian sistem pencernaan manusia.


           
                                          
a)         Huraikan proses pencernaan lemak di bahagian berlabel  X.
[ 10 markah ]

            b)         Nyatakan tiga ( 3 ) fungsi asid hidroklorik cair.
                            1. …………………………………………………..
                        2. ………………………………………………….
                        3. ……………………………………………..
                        [ 3 markah ]
                       
            c)         Nyatakan dua ( 2 )  kesan berlebihan   lemak  pada individu.
1. …………………………………………………..
                        2. ………………………………………………….
[ 2 markah ]


a)         Proses pencernaan lemak di X :
b)         Tiga ( 3 ) fungsi asid hidroklorik cair.
                1. …………………………………………………..
            2. ………………………………………………….
            3. ……………………………………………..


c)         Dua ( 2 )  kesan berlebihan   lemak  pada individu.
            (i) …………………………………………………………………….
            (ii) ………………………………………………………………..
                                                                        Lisu pemadan cembung
Rajah 8
6.   Rajah 8 menunjukkan sehelai skirt.
a)         Dengan bantuan gambar rajah berlabel, terangkan langkah-langkah menjahit  lisu pemadan cembung  pada skirt tersebut.
                                                                                                [ 15 markah ]

Langkah
Gambar rajah
Langkah 1

 Tandakan kedudukan lisu 
  pemadan

Langkah 2
Langkah 3Langkah 4


b)         Nyatakan dua (2) ciri lisu pemadan yang dijahit dengan baik.
            1. ………………………………………………………..
            2. ……………………………………………………….

KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment